loader
امپراطوری اخلاق
کتب و مقالات

ایجاد و تحکیم خانواده در فرهنگ قرآنی و اسلامی یکی از مهم ترین وظایف هر زن و مرد مؤمن است که در آیات بسیار متعددی در قرآن برای این امر تأکید شده است. خانواده به عنوان حلقه واسطه بین فرد و جامعه نقش مهمی در رشد و تعالی میان مردم به ویژه مؤمنان را بر عهده دارد.

.....

ابتلای فرزند و خانواده در قرآن

حسین سعادت2019-06-22

در آستانه تحكيم حكومت بني‌عباسي، يكي از دوران‌هاي سخت و طاقت فرسا براي مؤمنانِ پيرو خاندان عصمت و طهارت: به وجود آمد. شيعه كه تا آن زمان روزگار پرفراز و نشيبي را در دوران بني‌اميه طي كرده بود، با خلافت چند خليفه جديد بني‌عباس رو به رو گرديد. منصور، مهدي و هارون الرشيد، سه خليفه‌اي بودند كه زمان حكومتشان بيش از ده سال بوده است كه به آنها فرصت مي‌داد تا اهداف خو  .....

کهف هفتم

۱۳۹۸-۱-۹