loader

استراتژی ابولهبی (5)

حسین کهفی۱۳۹۷-۲-۱۳۳۰۶

در نوشتارهای گذشته اثبات شد که آقای گنجی در حمله به اسلام و قرآن و ارائه ی مستندات خود بصورت گزینشی و یک جانبه عمل می نماید؛ از این شیوه ی منسوخ و مطرود، اعراب جاهلی صدر اسلام نیز برای مبارزه با حضرت رسول و دین اسلام استفاده می نمودند و اصولاً یکی از منش های مافیای ابولهبی در طول تاریخ بر علیه ادیان، همین روش بوده است. در این مقاله به پاسخ گویی به سوالات و شبهاتی که آقای گنجی با استفاده از شیوه ی مذکور، آنها را طرح کرده است، خواهیم پرداخت.

.....

استراتژی ابولهبی (4)

حسین کهفی۱۳۹۷-۲-۱۳۲۹۰

در نوشتار پیشین، سخن از آن رفت که آقای گنجی مستندات خویش را بصورت گزینشی برمی گزیند. او در اتخاذ این روش غیر معرفتانه و و غیر محققانه آن قدر پیش رفته است که در بسیاری از مواردی که بر روی آن تأکید می کند، کاملاَ متضاد مستندات خود سخن می راند؛ شاید خوانندگان نظرات ایشان نتوانند به تمام منابعی که وی به آنها استناد می کند، دستیابی داشته باشند و لذا القائات او را که از این منابع سوء استفاده کرده است، پذیرا می شوند. اینجانب به تعدادی از منابع مورد ا .....

استراتژی ابولهبی (3)

حسین کهفی۱۳۹۷-۲-۱۳۲۱۷

تا به اینجا ما ده ها دلیل برای اثبات آسمانی و وحیانی بودن قرآن و کلام وحی ارائه داده ایم؛ اکنون ما یک پرسش از آقای سروش و گنجی داریم و آن اینست که ما می گوئیم قرآن کلام آسمانی است، از نظر آنها چه دلایلی باید آورده شود تا آنها باور کنند قرآن کلام خداست؟ چه نوع منطق و دلیل یا سندی باید باشد که آنها بپذیرند که قرآن کلام خداست؟

.....

استراتژی ابولهبی (2)

حسین کهفی۱۳۹۷-۲-۱۳۲۲۰

در مقالات پیشین در زمینه ی ماهیت آسمانی قرآن و خدایی بودن کلام این کتاب عظیم صحبت شد که عمده دلایل عقلی و منطقی طرح شده جهت اثبات این موضوع عبارت بودند از:

.....

استراتژی ابولهبی (1)

حسین کهفی۱۳۹۶-۹-۱۳۲۹۷

بعد از مقالات و مصاحبه هاي آقاي سروش پيرامون بسط تجربه نبوي و عرضي دانستن بخش هاي زيادي از قرآن كريم، مدتي است كه شاگرد ايشان آقاي اكبر گنجي اقدام به نوشتن مقالاتي در جهت تحكيم افكار ايشان در سايت هاي خبري نموده است. سخنان وي داراي موارد متفاوتي است كه از اين پس به همه آنها پاسخ مناسب را خواهيم داد. سخن ايشان اين است كه تمام قرآن عرضي است و تنها تجربه شخصي از يك الهام دروني است كه حضرت رسول اكرم (ص) خود آن را كسب كرده است

.....