loader

نقدی بر کتاب «مکتب در فرایند تکامل» - قسمت 13 .

حسین کهفی۱۳۹۷-۲-۲۱۳۴۳

در شماره هاي پيشين اين نقد نامه سخن از آن رفت كه آقاي مدرسي با گزينش كردن روايات و تحريف يا ناقص ارائه دادن آنها اهداف ذهني خود را نسبت به روند حركت شيعه اماميه در تاريخ تدوين نموده است.

.....

نقدی بر کتاب «مکتب در فرایند تکامل» - قسمت 12 .

حسین کهفی۱۳۹۷-۲-۲۱۳۴۱

آقای مدرسی در تحلیلی که در مورد گسترش متکلمینِ در کنار امامان معصوم داشته اند، ضمن تأیید این مطلب نکته ی ظریفی را لابه لای سخنان خود ارائه داده است و آن این است که ائمه به متکلمین می گفتند که دین قلمرو وحی است، نه عقل.

.....

نقدی بر کتاب «مکتب در فرایند تکامل» - قسمت 11 .

حسین کهفی۱۳۹۷-۲-۲۱۳۴۶

نويسنده كتاب- آقاي مدرسي- در صفحه ی119 كتابش چنين آورده است:" گروه ديگري را هواداران اسماعيل، يك فرزند امام صادق كه يكي دو سال پيش از رحلت پدر خود درگذشت، تشكيل مي دادند. اسماعيل، فرزند ذكور ارشد امام و بسيار مورد علاقه و محبت ايشان بود و انتظار عمومي آن بود كه وي جانشين آن حضرت خواهد بود. حتي شايعاتي قوي در جامعه ي شيعه به وجود آمده بود كه امام او را صريحاً به عنوان جانشين خود معين فرموده است."

.....

نقدی بر کتاب «مکتب در فرایند تکامل» - قسمت 10 .

حسین کهفی۱۳۹۷-۲-۲۱۳۴۰

در مباحث گذشته ی این نوشتار در چندین نوبت به نقد مدارک و اسنادی که آقای مدرسی در کتاب خویش، خواننده را به آن ارجاع داده است، پرداختیم و توضیح داده شد که در چند باری که ما به کتب معرفی شده ی ایشان مراجعه کردیم مطابق با آنچه که آقای مدرسی می گفت نبود. در این مقاله بر آن شده ایم که چند نمونه دیگر از اسناد ایشان را که خلاف واقع بوده است، طرح می کنیم.

.....

نقدی بر کتاب «مکتب در فرایند تکامل» - قسمت 9 .

حسین کهفی۱۳۹۷-۲-۲۱۳۳۱

آقای مدرسی در فصل سوم کتاب خود، ابتدا سیر تاریخی امامت و حوادثی که بر سر جانشینی امامان معصوم تا حضرت امام حسن عسگری(ع)، رخ داده را بیان نموده است

.....

نقدی بر کتاب «مکتب در فرایند تکامل» - قسمت 8 .

حسین کهفی۱۳۹۷-۲-۲۱۳۱۱

جمعیت شیعیان امامیه به همراه دوازده امام خود از آغاز امامت حضرت علی(ع) تا پایان غیبت صغرای حضرت امام زمان در سال 329، حدود سیصد و  نه، ده سال شمسی را طی کرده اند

.....