loader

آن نوزده سال

درباره کتاب

اواخر قرن اول هجری اوج حاکمیت حکومت بنی مروان در گستره عظیمی از سرزمین‌های فتح شده به‌دست سپاهیان فرزندان عبدالملک مروان بود. حکومتی که در سایه شمشیر و اسلامی، خود ساخته و بی‌رنگ و بو از اسلامِ اصیل برقرار گردیده بود. قدرتی که با زر و زور و تزویر و خیانت و جنگ و کشتار بی‌رحمانه مخالفان و هزاران دسیسه در کام صاحبان آن طعم می‌شد. نسل‌های نزدیک به صدر اسلام یا از میان رفته بودند و یا در طول زمان به‌دست ظالمان حاکم قتل عام شده بودند.

.....

نویسنده حسین سعادت
ناشر دارالنشر اسلام
سال نشر ۱۳۹۶
نوبت چاپ اول